Velkommen til Rask Mølle & Omegns idrætsforening

Børneattester« Gå til forsiden


Folketinget har pr. 1. juli 2005 vedtaget en lov, der betyder at alle foreninger er pålagt at indhente ”børneattest” før vi ansætter ”instruktører/hjælpeinstruktører som er 15 år og derover, som er tiltænkt en funktion hvor han/hun har direkte kontakt med børn under 15 år.

I gymnastikafdelingen har vi besluttet at alle skal underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan indhente børneattester i Kriminalregisteret.

Modtagne oplysninger behandles naturligvis fortroligt, og der er udpeget en ”børneattest-ansvarlig” i gymnastikudvalget, der alene modtager og beskytter oplysningerne.

Såfremt vi i gymnastikudvalget modtager en positiv børneattest, vil DGI straks blive kontaktet for assistance i håndtering af en sådan situation.

På linket her kan du læse mere om børneattesterne. Læs mere.

Sidemenu


Kalender for ROI

Indbetaling af kontingent sker via klubbens Conventus system. Skulle der være spørgsmål omkring Conventus kan du kontakte Mette Knudsen. Under hver afdeling finder du en side med mulighed for at betale dit kontingent.