Velkommen til Rask Mølle & Omegns idrætsforening

Årsberetning 2016« Gå til forsiden


Årsberetning 2016 fra gymnastikafdelingen i Rask Mølle og Omegns Idrætsforening

Gymnastikopvisning d. 19 marts 2016.

 • 10 stærke hold på gulvet, som alle var klar til at vise hvad de havde lært i løbet af sæsonen.

 • besøg af DGI´s aspiranthold, som kom og gav en gæsteoptræden.

 • god opbakning til arrangementet – med ca. 450 tilskuere.

Hold:

 • 10 hold fordelt på 192 gymnaster.

 • Tilfredse med tilslutningen. Lidt færre gymnaster end sidste år.

 • Vi har i år valgt at lave et decideret springhold for aldersgruppen 2- 4 klasse og så et rytmehold for samme årgang - da vi oplevede behovet for særlig et rytmehold for de yngre årgange ift. at holde på gymnasterne, og der har været god tilslutning til begge hold. (rytme knap 20 gymnaster)

 • På springmix endte tilslutningen med at blive så stor, at vi måtte dele 2- 4 klasse spring, således 4. klasse fik et hold selv, da der var ca. 40 drenge/piger på holdet, hvilket er alt for mange gymnaster til gymnastiksalen.

 • Vores juniorspring har igen i år været heldige at få lov til at bruge faciliteterne i Flemming, og det er vi meget taknemmelige for, da faciliteterne der giver vores trænere og gymnaster de helt optimale rammer.

Træner:

 • Vi har i år valgt at tage flere unge hjælpetræner ind, dette er ment som en fødekæde til os selv, da vi ellers vil komme til at mangle trænere.

Kursus:

 • I år har vi haft et internt kursus for vores trænere, som blev holdt i hallen. Jacob Rasmussen kom og underviste Os i forskellige springkombinationer samt hvordan man bedst tager imod gymnasterne uden selv at komme til skade. Det var en lærerig og spændende aften, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra trænerne af.

Redskaber:

 • Vi har i året været så heldige at få en skumplint og en rutschebane af ROI´s venner, disse vil vi gerne takke for.

 • De to nye redskaber henvender sig mest til de små gymnaster, men er et godt supplement til andre redskaber vi har.

 • Der udover har vi suppleret op med taburater, sjippetove og hulahopringe.

 • Vi har været alle vores redskaber og måtter igennem samt haft nogle af dem til reparation, så nu er de igen klar til endnu en sæson.

Tøj:

 • Vi har investeret i nye bluser til alle trænere i år, da vi desværre ikke har kunnet supplere op.   

 

Sidemenu


Kalender for ROI

Indbetaling af kontingent sker via klubbens Conventus system. Skulle der være spørgsmål omkring Conventus kan du kontakte Mette Knudsen. Under hver afdeling finder du en side med mulighed for at betale dit kontingent.