Velkommen til Rask Mølle & Omegns idrætsforening

Beretningen fra fodbold« Gå til forsiden
Fodbold 2014

Så gik endnu et år med masser af fodbold og en masse andet sjov… Vi startede i uge 7 med at have besøg af HopHans . Denne gang havde vi flyttet det til mandag og tirsdag. Vi havde lidt mindre besøgende – dog havde fritteren fra både Rask Mølle og Åle skole arrangeret en tur i Hoppeland. Vi tjener ikke noget nævne værdigt på at afvikle hoppelandet, men det er et aktiv for byen/klubben og 2 forældre har valgt at det skal gennemføres igen i år.
Loppemarked i maj måned var igen en god dag for de fremmødte. Vi har plads til mange flere lopper og mange flere gæster. Loppe-arrangørerne arbejder hele tiden på nye ideer som kan trække flere folk i hallen denne dag. I år lavede vi et pænt overskud på ca. 20.000.
Cykelløbet valgte vi at udskifte med salg af lodsedler til gavn for børnehjælpsdagen. Det var rent administrativt noget af et puzzlespil, at få inddraget lodsedler/penge fra 80-100 børn igen, men det gav en fortjeneste på ca. 15.000 kr. Så arbejdet var da ikke helt spildt.
Stor afslutning til Sankt Hans festen fredag eftermiddag med fælles opvarmning, fodbold, uddeling af pokaler, fællesspisning og Disco blev igen i år en stor succes med stor opbakning.
Fodboldskole i uge 27 blev gennemført med ca. 60 børn. Igen en stor succes, som vores seniorspillere har varetaget med hjælp fra 2 ungdomsspillere, og Frank som skoleleder.

I marts måned var vores seniorherre rundt at sælge målaktier. De solgte ca. 150 stk. Desværre er kun ca. 100 stk. blevet indbetalt efterfølgende. Vi er overbevist om at det ikke er af ond vilje de ikke bliver betalt, men det er alligevel ærgerligt. Udvalget arbejder på at udvikle målaktierne til et aktie/lotteri hvor hele beløbet betales med det samme – herefter kan der udtrækkes præmier ved hjemmekampe, da vi ikke behøver at vente på indbetalingerne.

Endelig har vi jo vanen tro afsluttet året med julestævne i hallerne i indendørs fodbold. Stævne nr. 47 i rækken med knap 270 tilmeldte hold. Og for første gang i meget lang tid ( måske nogen sinde ) var det et Rask Mølle hold som vandt A finalen i seniorherre!! I år rykkede computeren ind i dommerbordene. Ved at gøre programmerne digitale kunne vi få dem på info skærmen i forhallen, hvor resultaterne kom på løbende. Det var en stor succes – dog med små forhindringer og udfordringer undervejs. Bjarne og Jeg kom lidt til kort, så vi er utrolig glade for det kæmpe arbejde Frederik, Thomas og Kasper ligger i at gennemføre stævnet. Så kan vi 2 gamle hjælpe med det vi er bedst til – jeg rydder op, og Bjarne sørger for at tingene er som de plejer – så godt han nu kan få lov  Omkring 80 frivillige har været i gang for at vi kan gennemføre stævnet, uden dem var det en helt umulig opgave at løse for os i stævneudvalget. En person skal nævnes for sin særlige indsats – det er Henrik. Uden ham havde vi ikke klaret det. Han har brugt oseaner af tid sammen med Frederik på at få EDB’en til at virke. Derud over var han 100% standby igennem hele stævnet. Hvis ikke han var i hallen, kunne han tilkaldes og være fremme på 5 minutter. Det hårde arbejde har heldigvis også lønnet sig med et flot overskud på mellem 70-75.000 kr.
Rent sportslig har det været et godt år. Det lykkedes endeligt for vores seniorherre at rykke op i serie 2. Christoffer var ude i oprykningskamp om at rykke op i serie 4, men det lykkedes desværre ikke. Kim og Christoffer gør et godt stykke arbejde med de unge mennesker, og de unge mennesker har taget rigtig godt imod det nye trænerteam. Så vi glæder os til en ny spændende sæson.

Vores ældste medlemmer har udvidet med et 7mands hold – veteraner, så nu har vi oldboys, superoldboys og veteraner. Oldboys og Superoldboys kunne slutte sæsonen med oprykning.
For ungdomsholdene er det også gået godt. Vores U15 drenge endte med at rykke op i A-rækken, hvilket er godt gået, da de stiller med et halvt U14 hold. De øvrige ungdomshold har klaret sig hæderligt. I år har DBU gennemført en ændring for ungdomsholdene. 7 mands er blevet til 8 mands. Årsagen hertil er at overgangen til 11 mands skulle blive lettere. Det har betydet ekstra investering af spilletøj til alle sæt, da der nu er plads til en udskifter mere. Der har været liv og glade dage på græsset omkring klubhuset og Frank har styret kamp afviklingen med hård hånd og super overblik. Og med god hjælp fra sine trofaste frivillige dommere. Alt i alt en rigtig god sæson med glade og tilfredse børn, forældre og trænere.

Fodboldudvalget siger tak til alle de frivillige som hvert år giver en hånd med til alle vores arrangementer, til alle trænere som er uundværlige. Til Elin og Frank som sørger for at her er rart at være, og som altid er klar med en hjælpende hånd. Noget vores gæster ofte nævner og sætter pris på.

Mette

Sidemenu


Kalender for ROI

Indbetaling af kontingent sker via klubbens Conventus system. Skulle der være spørgsmål omkring Conventus kan du kontakte Mette Knudsen. Under hver afdeling finder du en side med mulighed for at betale dit kontingent.